Sanasan air an cur dheth

Chaidh a chuir dheth gu soirbheachail le bhith a’ faighinn na fiosan sin